Regulamin

§ 1. Prawa i obowiązki Użytkownika

  1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z materiałów zwanych dalej Wygrywankami, zgodnie z ich edukacyjnym przeznaczeniem oraz z poszanowaniem uregulowań prawa autorskiego w Polsce i poza granicami Polski.
  2. Użytkownik ma prawo korzystać z Wygrywanek także w celach zarobkowych, związanych z jego własną pracą dydaktyczną szkolną i poza szkolną.
  3. Niedozwolona jest samowolna odsprzedaż Wygrywanek darmowych i płatnych, zarówno w formie elektronicznej, jak i w formie wydruków. Stroną wyłącznie uprawnioną do komercyjnego dysponowania Wygrywankami jest Redakcja Wygrywanek Muzycznych oraz Księgarnie, Sklepy Muzyczne i Hurtownie, które nawiązały współpracę z autorami projektu.
  4. Niedozwolone jest powielanie materiałów płatnych.
  5. Niedozwolone jest modyfikowanie treści zapisu zarówno materiałów płatnych, jak i darmowych, w tym oznaczeń autorstwa oraz numerów ISBN lub ISMN.
  6. Niedozwolone jest wykorzystywanie bez zgody Redakcji Wygrywanek Muzycznych, całokształtu wzornictwa Wygrywanek oraz graficznych i muzycznych materiałów strony www.wygrywanki.pl.

§ 2. Licencja

  1. Wygrywanki z zakresu muzyki filmowej oraz pozostałej muzyki, chronionej prawem autorskim jej twórców, publikowane są na mocy umowy licencyjnej, zawartej pomiędzy Redakcją Wygrywanek Muzycznych, a Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS  ( – dział w przygotowaniu ).

 

 

Komentowanie jest wyłączone.